Świadectwa energetyczne budynków Bydgoszcz NORMA-BON

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne to dokument, dzięki któremu można zdefiniować energochłonność konkretnego budynku. Może to dotyczyć całego obiektu, bądź określonej części, jak np. lokalu mieszkalnego czy użytkowego. Posiadanie świadectwa energetycznego umożliwia określenie ilości energii, która jest niezbędna do standardowego użytkowania danego obiektu. Pod uwagę bierze się m.in. potrzebę ogrzania budynku bądź podgrzania wody użytkowej.

Wykonując świadectwo energetyczne należy przeanalizować takie aspekty, jak np. konstrukcję obiektu, jego kształt, stosowane ogrzewanie, posiadanie klimatyzacji czy wentylacji.:

Analizie podlega:

Koszt świadectwa energetycznego

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego uzależnione jest od kilku czynników, takich jak: