Kosztorys nieruchomości Bydgoszcz NORMA-BON

Kosztorys prac projektowych

Pełna dokumentacja projektowa składa się m.in. z przedmiaru robót. Nasza pracownia świadczy taką usługę, w ramach której szczegółowo precyzujemy przedmiot zamówienia. Oznacza to obowiązek zdefiniowania wszystkich robót podstawowych, które wykonane będą w odpowiedniej kolejności technologicznej. Przedmiar robót to także wskazanie określonych specyfikacji technicznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiar robót dotyczy wszystkich typów inwestycji budowlanych, adaptacji czy remontów. Nasza pracownia zajmuje się sporządzaniem opracowań dla wszystkich rodzajów dokumentacji projektowej. Dotyczy to takich zagadnień, jak: